Cookie Consent by TermsFeed Statistikkbanker og databaser - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Statistikkbanker og databaser

Oppdatert kunnskap om samfunnet vi lever i er et viktig grunnlag for planlegging og utforming av strategier og tiltak. Her finner du lenker til ulike statistikkbanker og kunnskapskilder for nedlastning og visualisering av tallmateriale. 

Statistikkbanker og databaser

Arealprofiler SSB Målet med Arealprofiler er å formidle statistikk og informasjon som skal bidra til et åpent og felles kunnskapsgrunnlag for planarbeidet i kommunene. 

El-indeks El-indeks gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommunene og har som mål å vise hvilke grep kommunene kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp. 

Energidashbord for norske kommuner Utviklet av Viken fylkeskommune.

Integreringen i Norge Tall og statistikk over integreringen i Norge. IMDi.

Klimadashbord for norske kommuner og fylker Utviklet av Viken fylkeskommune.

Klimakartet Klimamål 2030 for Norges fylker og største byer og status for klimaomstilling. 

Kommuneareal SSB På nettjenesten finner du tall og fakta om arealbruk i den enkelte kommune. 

Kommunefakta SSB Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. 

Kommunehelsa Statistikkbank Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer. FHI. 

Ladestasjoner Offentlig tilgjengelige ladepunkt per kommune.

NAV Statistikk og analyse

Norge i tall En samling interaktive statistikkverktøy over ulike temaer av geografiske områder i Norge. KS. 

Norgeshelsa Statistikkbank Norgeshelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske fylker. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer. FHI. 

Regional analyse Beskrivelse og analyse av utviklingen i et område med hensyn til viktige utviklingstrekk. Telemarksforskning.

Ryddenorge Statistikksiden viser statistikk over alle rydde aksjoner i Norge. Det er mulig å filtrere på både tidspunkt, kommune og fylke.

Statistikkbanken SSB Statistikkbanken inneholder detaljerte tabeller med tidsserier.

Andre kunnskapskilder

Folkehelseprofil for kommuner og fylker. Et verktøy som kan benyttes i planlegging og oversiktsarbeid. FHI.  

Indeks Nordland Indeks Nordland sammenligner utviklingen i fylket og dets regioner med Norge.

Oppvekstprofil for kommuner og fylker. Et verktøy som kan benyttes i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø. FHI.