Cookie Consent by TermsFeed Folkehelse og lokal samfunnsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Hvilebu ved Krokvatn

Et år ut i prosjektet er mange milepæler nådd. Statskog og turistforeningene har gjort en formidabel jobb med merking og annen tilrettelegging. Det er avholdt samarbeids- og informasjonsmøter i alle kommuner Nordlandsruta går gjennom.

Nordland fylkeskommune inviterer planleggere, folkehelsekoordinatorer og andre som jobber med planlegging og lokal samfunnsutvikling i kommunene til å delta. Studieturen er i regi av FKP – Forum for kommunal planlegging, som er et faglig forum for alle som jobber med eller er interessert i samfunnsplanlegging.

Oversiktsbilde av Bestemorenga

Benytt muligheten nå! Denne høsten inviterer Nordland fylkeskommune lag og foreninger, samt kommuner i Nordland til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Kurset arrangeres i samarbeid med Nordland idrettskrets.

Fylkesråd Kirsti Saxi gir 1 914 240 kroner til frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i syv Nordlandskommuner.

Gjennom prosjektet «Fra skole til arbeidsliv» skal unge voksne hjelpes i overgangen til arbeidslivet. Fylkesrådet gir 200 000 kroner til samarbeidsprosjektet med Nordlandssykehuset.

Stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten gjenåpnes.
Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke Lotteristiftelsen om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Perioden for ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober 2021. Ny søknadsfrist er 15. november 2021. 

Elever går bortover korridor ved en videregående skole

Det gode frafallsarbeidet som gjøres i videregående skole i Nordland legges merke til nasjonalt. Nå ønsker fylkesrådene Elin Dahlseng Eide og Kirsti Saxi at Nordland blir tildelt et nasjonalt pilotprosjekt som blant annet skal motvirke frafall i videregående skole.

Fylkestinget har vedtatt Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2021 til regional folkehelseplan Nordland 2018-2025.
Se Handlingsprogram 2021. (PDF, 1007 kB)

skoleelever spiller fotball.

Fylkesrådet har fordelt årets spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Nordland.