OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Fylkesrådet fordeler millionbeløp til ulike friluftsformål i Nordland.

Nordland fylkeskommune har ansvaret for å lede og koordinere arbeidet med regional utvikling i fylket. Vi arbeider for å bygge bærekraftige og robuste lokalsamfunn i Nordland.  Stillingen er organisert i faggruppe Folkehelse og lokal samfunnsutvikling, som består av 10 medarbeidere. Visjonene til Nordland fylkeskommune er et attraktivt og inkluderende samfunn. Vi søker deg som vil bidra til å nå dette målet!
Her kan du lese mer om den ledige stillingen.

Hva kan forskning fortelle om barn og unges psykiske helse og livskvalitet i Norge i dag, og hvordan arbeider kommuner for å støtte og fremme gode hverdagsliv?

Gange som transportmiddel blir stadig mer aktuelt og viktig. Mange kommuner utarbeider egne gåstrategier for å få flere til å gå og å gjøre opplevelsen av å gå bedre. I denne rapporten har man undersøkt hvilke egenskaper ved gåstrategier som påvirker om de blir gode og virkningsfulle verktøy i kommunal planlegging.
Les saken og rapporten på TØIs nettsider.

Helsedirektoratet, ved Program for folkehelsearbeid i kommunene, lanserer denne våren seks webinarer på utvalgte tema innen lokalt folkehelsearbeid. Webinarene er laget for de som jobber med folkehelsearbeid og samfunnsutvikling lokalt eller regionalt.

Nå kan kommunene søke opptak til "Program for folkehelsearbeid i kommunene i Nordland".

Nordland fylkeskommune v/faggruppe Folkehelse og lokal samfunnsutvikling inviterer til et digitalt kurs i moderne prosjektledelse.

Nordland fylkeskommune har ansvaret for å lede og koordinere arbeidet med regional utvikling i fylket. Vi arbeider for å bygge bærekraftige og robuste lokalsamfunn i Nordland.  Stillingen er organisert i faggruppen Folkehelse og lokal samfunnsutvikling, som består av 10 medarbeidere. Visjonene til Nordland fylkeskommune er et attraktivt og inkluderende samfunn. Vi søker deg som vil bidra til å nå dette målet!

Her kan du lese mer om stillingen som rådgiver Folkehelse.

Mange kommuner jobber for å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn. For å motivere til økt innsats  løfte frem gode eksempler, deler Kommunal – og moderniseringsdepartementet ut Attraktiv by-prisen.

Helsedirektoratet har utarbeidet sluttrapport for Nærmiljøprosjektet der flere kommuner i Nordland og Nordland fylkeskommune deltok. Rapporten bygger på rapporteringer fra deltagende kommuner, fylkeskommuner, universiteter og høgskolemiljøer. Eksempler på samarbeidsparter, prosjekter, kommunikasjon og forskning inngår i rapporten.