Cookie Consent by TermsFeed Folkehelsealliansen Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Folkehelsealliansen Nordland

Folkehelsealliansen Nordland er et forum for regionale aktører som ønsker å samarbeide om bedre folkehelse i Nordland.

 

Logo folkehelsealliansen Nordland - Klikk for stort bilde Hovedmål for alliansen:

  • Flere leveår med god helse for Nordlands befolkning

  • Redusere helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

  • Bygge opp og utvikle Folkehelsealliansen Nordland til en hovedaktør og premissleverandør for folkehelsearbeidet i fylket.


Det forpliktende helsefremmende og forebyggende arbeidet er nedfelt i en samarbeidserklæring (PDF, 104 kB)

 

Arbeidsutvalget

Leder, nestleder og et arbeidsutvalg velges blant alliansens deltakere. Nordland fylkeskommune har sekretariatsansvaret for alliansens drift.

 

Leder Petter Roman Øien, Nordlandssykehuset.
Nestleder Kari Hege Mortensen, Nordland fylkeskommune.

Arbeidsutvalget består per tiden av representanter fra Nord universitet, NAV, LHL Nordland, Husbanken og Forum for natur og friluftsliv.

 

Strategiplan og satsingsområder

Folkehelsealliansen Nordland har utarbeidet en strategiplan med tre satsingsområder:
Oppvekst, Aktivitet og Bo‐ og nærmiljø.
Det er nedsatt arbeidsgrupper til hvert satsingsområde.

 

Folkehelsealliansen Nordlands strategiplan (PDF, 136 kB)

 

Medlemmer av arbeidsgruppene