Cookie Consent by TermsFeed Folkehelsealliansen Nordland - arbeidsgrupper - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Folkehelsealliansen Nordland - Arbeidsgrupper

Folkehelsealliansen Nordland har arbeidsgrupper til satsingsområdene Oppvekst, Arbeidsliv og Bo- og nærmiljø. Gruppelederne er medlemmer i alliansens arbeidsutvalg.

Oppvekst består av representanter fra følgende alliansepartnere:

 • Nord Universitet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • HMTS (Helse-miljøtilsyn Salten)
 • PBL (Private barnehagers landsforbund)
 • Salten friluftsråd
 • Fysioterapeutenes landsforbund
 • Røde Kors
 • Nordland fylkeskommune

Arbeidsliv består av representanter fra følgende alliansepartnere:

 • NAV Nordland
 • Nord Universitet
 • Nordlandssykehuset HF
 • KS
 • NAV Arbeidslivssenter
 • Arbeidstilsynet
 • Nordland fylkeskommune

Bo- og nærmiljø består av representanter fra følgende alliansepartnere:

 • Trygg Trafikk
 • Nordland Idrettskrets
 • Mental helse Nordland
 • Husbanken
 • Friluftsrådene i Nordland
 • Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland
 • Statskog
 • Røde Kors Nordland
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen