Cookie Consent by TermsFeed Kommunesamarbeid - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kommunesamarbeid

Samarbeid med kommunene er en av de viktigste forutsetninger for å lykkes i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i Nordland.

Fylkeskommunens samarbeid med kommunene om folkehelsearbeid er regulert gjennom folkehelseloven og gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler.

Evaluering etter avtaleperioden 2014-2017 viste at kommunene opplevde at avtalene med fylkeskommunen bidro til videreutvikling, sterkere forankring, bedre målretting og mer kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunene. Kommunene uttrykte samtidig at igangsatte satsinger og tiltak måtte sikres videreføring gjennom revisjon og inngåelse av nye samarbeidsavtaler. Det ble derfor inngått nye forpliktende avtaler gjeldende til og med 2021. I år vil det arbeides med nye avtaler for kommende år.

Kommuner med samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid  (PDF, 263 kB)

Evaluering av samarbeidsavtaler om folkehelsearbeid i Nordland (PDF, 2 MB)