OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Slik jobber vi med Folkehelse

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Kilder til livskvalitet - Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 (PDF, 2 MB)

Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunene etter folkehelseloven. Fylkeskommunen skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Folkehelseloven

Det kreves tiltak i alle sektorer for å skape gode oppvekst- og levekår, og for å utvikle et samfunn som legger til rette for gode levevaner og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Helse skapes der vi bor og lever.


Nordland fylkeskommunes oppgaver:

  • Være pådriver for, og samordne, folkehelsearbeidet i fylket
  • Presentere oversikt og analyse av helsesituasjonen og påvirkningsfaktorer
  • Formidle og stimulere til kunnskapsbaserte folkehelsetiltak
  • Fremme folkehelse innen fylkeskommunens egne ansvarsområder
  • Veilede kommuner og andre partnere i folkehelsearbeid

Helsedirektoratets veileder for systematisk folkehelsearbeid

KS verktøykasse for strategisk folkehelsearbeid 

Nordland fylkeskommune legger FNs bærekraftsmål som premiss for utviklingen i fylket. 
FN`s bærekraftsmål