Cookie Consent by TermsFeed Lokal samfunnsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Lokal samfunnsutvikling

 Lokal samfunnsutvikling omfatter kommunenes utviklingsarbeid og spenner fra satsing på boliger, stedsutvikling og samfunnsplanlegging, til tilflytting, rekruttering, mangfold, kvalifisering og integrering.

Nordland trenger flere innbyggere – for å styrke lokalsamfunnene og for å dekke etterspørselen etter arbeidskraft og nødvendig kompetanse.

Framtidas Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillige. Innbyggerne skal involveres slik at behov og ønsker synliggjøres

Distriktssenteret, Nordland fylkeskommune, og Trøndelag fylkeskommune samarbeider om bedre kobling mellom kommuners utviklingsarbeid og samfunnsplanlegging.​

Prosjekt i regi av Husbanken og Distriktssenteret. Prosjektet retter seg mot kommuner med stagnerende og ensidige boligmarkeder, men satser på å skape kunnskap med overføringsverdi også til andre kommuner​.