Cookie Consent by TermsFeed Nordland deltar i FoU-prosjekt som utforsker nye samhandlingsformer i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Nordland deltar i FoU-prosjekt som utforsker nye samhandlingsformer i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel

Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland deltar i et forskningsprosjekt som utforsker veiledning og samhandlingsformer knyttet til kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel fram til valget høsten 2023. Seks kommuner fra Nordland er med i prosjektet. 

Samhandling om samfunnsdel

Nordland er ett av fem fylker som er med i et FoU-prosjekt i regi av Kommunenes Sentralforbund som prøver ut nye veilednings- og samhandlingsformer tilpasset kommunens tidsvindu for planprosesser. Sentrale veiledningstema for samfunnsdelen er blant annet:

 • hvorfor samfunnsdelen bør koples til valgperiodene
 • hvordan tydeliggjøre satsingsområder for valgperioden i samfunnsdelen og forenkle kopling til handlings- og økonomiplanen
 • hvordan kommunal planstrategi og planprogram for samfunnsdelen kan tilpasses tidsvinduet og vedtak av samfunnsdel første året av valgperioden (året etter konstituering)
 • forberedelsene i valgåret med utfordringsbildet (kunnskapsgrunnlaget)
 • hvordan planprosessen kan legges opp med medvirkning tilpasset samfunnsdelen, og der folkevalgte settes i førersete

Følgende kommuner er med fra Nordland: 

 • Alstahaug
 • Andøy
 • Brønnøy
 • Evenes
 • Hamarøy
 • Hemnes

Prosjektet er del av den tredje fasen av KS-FoU prosjektet om fylkeskommunens veilederrolle etter plan- og bygningsloven (2021-2023). Les mer om prosjektet her  

Prosjektet bygger på funn fra KS-FoU prosjektet "Samfunnsdelen som lokalpolitisk styringsverktøy" som ble ferdigstilt september 2022.  Les mer om prosjektet på nettsidene til KS.

Sluttrapport: Ny agenda for kommuneplanens samfunnsdel

Anbefalinger fra sluttrapporten (PDF, 2 MB)