Cookie Consent by TermsFeed Oppstart av regional plan for sosial bærekraft og livskraftige lokalsamfunn - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Oppstart av regional plan for sosial bærekraft og livskraftige lokalsamfunn

Sørvågen Britt Kjensli

Nordland fylkeskommune er i gang med utarbeiding av en ny regional plan og vil ha deg med på arbeidet!

 

  

Fylkestinget vedtok i FT-sak 57/2022 (DOCX, 52 kB) oppstart av regional plan for sosial bærekraft og livskraftige lokalsamfunn i Nordland.

Planen skal videreutvikle politikken innenfor mange ulike tema: distriktspolitikk, by- og regionsenterpolitikk, stedsutvikling, tilflytting og rekruttering, kultur, kulturminner, folkehelse og utenforskap. Demografisk utvikling er en gjennomgående utfordring knyttet til alle disse temaene.

Formålet med planen er at den skal skape en sosialt bærekraftig utvikling som bidrar til at Nordland oppleves som et attraktivt og inkluderende samfunn for alle, slik at flere vil komme hit, flere vil bli boende og flere inkluderes i samfunns- og arbeidsliv.

Planen skal bidra til et viktig element i regioners bostedsattraktivitet og den skal gi potensial til å bidra med nye og innovative løsninger på flere samfunnsutfordringer.

​Noen av problemstillingene planen skal ta tak i er:​

  • Hvordan skape attraktive, inkluderende og bærekraftige steder for besøkende, næringsliv og innbyggere? Og hvordan få flere innbyggere i både regionsentra og distrikt?​
  • Hvordan få til utvikling og omstilling av tjenestetilbud og aktiviteter i distriktene?
  • Hvordan får vi flere til å delta i arbeids- og samfunnslivet?​
  • Hvis vi skal øke livskvaliteten, tilhørigheten og attraktiviteten i Nordland, hvor er det innovasjonene må komme? 

Medvirkning i planarbeidet

Planprogrammet til planen skal snart ut på høring. Så skal vi sette sammen arbeidsgrupper innenfor ulike temaområder. Her vil vi gjerne ha med kommuner, regional stat, og private og offentlige organisasjoner i arbeidet.

Ønsker dere å delta i en slik gruppe – ta kontakt!

I 2022 var vi på ulike arenaer for å få innspill til planen, blant annet tre regionale konferanser om tilflytting og rekruttering i juni og august, generasjonskonferansen i juni og regionale frivillighetskonferanser i oktober. 21. september 2022 ble det arrangert kick off for planarbeidet i Bodø.

Det vil også være aktuelt med egne innspillsmøter, seminarer og workshops, fysisk eller digitalt i 2023. Har dere noen ønsker om hvordan dere vil og bør involveres i prosessen, er vi glade for det.

Navnet på planen

Arbeidsnavnet på planen vil ikke bli det endelige navnet på planen. Vi tar gjerne imot gode forslag på navn til planen – gjerne kortere, mer folkelige og forståelige navn.

Har du innspill, sendes disse til post@nfk.no

Spørsmål

Eventuelle spørsmål knyttet til den regionale planen kan rettes til:

Britt Kjensli tlf. 41610171 eller epost brikje@nfk.no

eller Hege Stemsrudhagen Bekken 90531049 eller epost hegbek@nfk.no

Vi ser fram til et godt samarbeid om planen!

Artikkelliste