Cookie Consent by TermsFeed Regional plan for vannforvaltning - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Regional plan for vannforvaltning

Formålet med vannforvaltningen er å sikre god økologisk tilstand i alle vannforekomster i vannregionen. Vannforvaltningsplanen beskriver miljømålene for vannet i Nordland og hvilke tiltak som foreslås for at målene kan nås.

Regional vannforvaltningsplan for Nordland og Jan Mayen vannregion er under revisjon.

Høringsforslag

Fylkesrådet i Nordland har vedtatt å legge et utkast til revidert vannforvaltningsplan ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for å komme med innspill til planforslaget er 31.05.2021.

Høringsdokumentene kan du lese her: www.vannportalen.no/nordland/plandokumenter

Høringsbrev, veiledning knyttet til høringen og informasjon om medvirkning finner dere her: link kommer mandag.

Hvordan gi innspill?

Høringsinnspill sendes til Nordland fylkeskommune, e-post postmottak@nfk.no.

Høringsinnspill kan også lastes opp via nettsiden: https://www.nfk.no/politikk/du-kan-bestemme/horinger/aktive/.

Alternativt kan innspill sendes per post til: Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø. Post merkes med «Regional plan klima og miljø».