Cookie Consent by TermsFeed Høring: Regional planstrategi for Nordland 2021-2024 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Gi ditt innspill til Regional planstrategi for Nordland 2021-2024

Nordland fylkeskommune ønsker innspill på forslag til Regional planstrategi for Nordland 2021-2024. Alle interesserte er velkommen til å gi innspill. Frist for å svare på høringen er 7. mai 2021.  

Last ned og les høringsinnspillene her

Innbyggerne, bedrifter, offentlige virksomheter og organisasjoner skal sammen skape et bærekraftig fylke. Regional planstrategi for Nordland skaper et felles grunnlag for dette. Vi ønsker å skape et ferdig resultat sammen med høringspartnere og interessenter.  

Høringsdokumenter

Last ned forslag til Regional planstrategi her (PDF, 28 MB)

Last ned høringsbrevet her (PDF, 158 kB)

Last ned FR-sak 074/2021 Regional planstrategi 2021-2024 - Høring (PDF, 403 kB)

Les høringsdokumentet i nettleser

Innspill til høringen

Kommuner, offentlige myndigheter, næringsliv og en rekke organisasjoner og aktører i nordlandssamfunnet er særlig invitert til å svare på høringen. Andre interesserte kan også levere høringssvar, inkludert privatpersoner. 

Vi oppfordrer til å benytte vårt elektroniske skjema på nettsiden for å gi høringssvar. Der kan du også laste opp eventuelle vedlegg til høringssvaret.

Lenke til skjema for innsending av høringssvar 

Alternativt kan høringsuttalelsen sendes til: post@nfk.no eller Nordland fylkeskommune, Prinsens gate 100, 8048 Bodø. 

Merk saken med: Innspill regional planstrategi

Høringsfristen er 7. mai 2021. 

Hva ønsker vi tilbakemelding på?

  • Langsiktige utviklingsmål, gir de nødvendig retning og er tydelige? Kom gjerne med forslag til justeringer eller alternativer. 

  • Samsvarer målene for de ulike innsatsområdene og prioriterte satsingene med de regionale utfordringene og mulighetene i Nordland, slik du/dere opplever dem? 

  • Samsvarer forslagene til nye regionale planer i Nordland med nordlandssamfunnets utfordringer og muligheter, og er temaene i de regionale planene relevante? 

  • Er det behov for interkommunalt plansamarbeid?

  • Har du/dere andre merknader eller kommentarer? 

Medvirkningsprosess

Fylkeskommunen inviterer til hørings- og innspillsmøter i høringsperioden. 

Les mer om medvirkningsprosessen

Kunnskapsgrunnlag

Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for regional planstrategi 2021-2024. Rapporten "Kunnskap for et bærekraftig Nordland" samler oversikt over hvordan Nordlandssamfunnet ligger an på oppnåelse av FNs bærekraftsmål. I tillegg foreligger flere nye rapporter og utredninger. 

Les mer om kunnskapsgrunnlaget for regional planstrategi