Cookie Consent by TermsFeed Veiledning, råd og bistand i plansaker - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Veiledning, råd og bistand i plansaker

Fylkeskommunen har en lovpålagt oppgave jf plan- og bygningslovens § 3-2 om å veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.  

En viktig del av denne oppgaven er planfaglig veiledning knyttet til planprosesser. Fylkeskommunen fremmer også planfaglig råd og anbefalinger på bakgrunn av nasjonale veiledere, forskrifter og retningslinjer innenfor planrelaterte temaer som klima, miljø, bolig, arkitektur, folkehelse, stedsutvikling mm. Fylkeskommunen har også ansvar for råd og veiledning innenfor fagområder som er gitt regionalt nivå. Dette er bakgrunnen for at fylkeskommunen etablerer og drifter arenaer og nettverk for planfaglig veiledning (dialogarenaer) og gjensidig læring og kunnskapsutvikling gjennom kurs og webinarer.