Planlegging i Nordland

Planer.jpg - Klikk for stort bilde Nordland fylkesting er regional planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal derfor utøve planfaglig veiledning ovenfor kommunen. I tillegg utarbeider fylkeskommune regionale planer som gir rammer for utviklingen av Nordland fylke.

havnepromenade_en

Det jobbes veldig bra rundt om i fylket for å utvikle by- og regionsentrene.

Kabelvåg

Forum for unge planleggere i Nordland inviterer til oppstartsmøte i Bodø 16. mars 2017.

Narvik

Narvik kommune har blitt plukket ut til å delta i en arkitektkonkurranse for unge arkitekter fra hele Europa. 

Regionale myndigheter samarbeider om kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av digitale plankart i kartportalen Nordlandsatlas. Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til å benytte seg av dette tilbudet.

Utsikt fra Kjærlighetshaugen, Myre

Plannettverket ble fornøyd med å høre at fylkeskommunen og Fylkesmannen i Nordland har en dispensasjonsveileder.

Strandpromenaden på Fauske

Nordland fylkesting har under samlingen 20. - 22. april vedtatt Strategi for stedsutvikling med prioriterte innsatsområder. Strategien skal legges til grunn for behandling av søknad om stedsutviklingstilskudd og fylkeskommunens arbeid med veiledning, kunnskaps- og kompetanseutvikling.

Panorama Sandnessjøen 1

De som ikke har anledning til å reise til på byromseminaret i Sandnessjøen 19. september har nå muligheten til å følge seminaret direkte på nfk.no/nett-tv

ordfører og fylkesråd

Årets byromseminar 19. - 20. september hadde temaet "Byen som regionsenter". Det nyåpnede Kulturbadet i Sandnessjøen sentrum var fullbooket med over 100 deltakere på seminardagen hvor både politikere og fagfolk tok opp spørsmålet om hva som skal til for at byer som Sandnessjøen kan ta rollen som regionsenter. Dagen etter stilte over 70 engasjerte byborgere og tilreisende på workshopen ledet av det danske arkitekturfirmaet Gehl.

Teaser plankonferansen 2015

Det er ennå ikke for sent. Påmeldingsfristen er 1. desember. Tema i år er kunnskap og makt. Kanskje du også blir med på forprogrammet 8. desember hvor vi tar diskusjonen rundt erfaringer med statlige planretningslinjer som redskap i arealpolitikken?

digitale plankart

Gode arealplankart er en forutsetning for en god og forutsigbar samfunnsutvikling. Regionale myndigheter tilbyr derfor alle kommuner i Nordland kvalitetssikring av arealplaner ved offentlig ettersyn. Nå ønsker Kartverket å gi kommunene ekstra hjelp gjennom "Plansatsingen 2016".

Fant du det du lette etter?
Mona Fagerås
Fylkesråd for næring og regional utvikling
Ingelin Noresjø
Fylkesråd kultur, miljø og folkehelse
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø