Forum for unge planleggere

Forum for unge planleggere er en arena for planleggere i Nordland som er nye i arbeidslivet og har oppgaver innenfor areal- og samfunnsplanlegging. Forumet skal bidra til både sosialt og faglig nettverk, kompetansebygging, og erfarings- og kunnskapsutveksling. Målet er at det skal være attraktivt for nyutdannede planleggere å jobbe i offentlig sektor i Nordland.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for forumet. Møtene er temabaserte eller kan ta opp konkrete planfaglige problemstillinger og plansaker.

Møteplan

Det legges opp til 2-4 heldagssamlinger i året som avholdes i Bodø eller ute i kommunene. I tillegg gjennomføres det møter via Skype første onsdag hver måned. På disse møtene tas det opp tema og plansaker som spilles inn fortløpende.

Møteplan for 2020

 

Samlinger i 2020

Dato Sted Tema Dokumenter
19. mars Fauske (via skype) Klima- og energiplanlegging

Referat samling via skype 19.03.20 (DOCX, 28 kB)

Presentasjon - Planleggerforum_Marit_Vorren (PPTX, 27 MB)

Opptak av del 2: https://www.youtube.com/watch?v=PETcMA7C1jk

26. mai Mosjøen (via skype)

Planfaglige og juridiske problemstillinger (pbl.)

- hvordan unngå vanlige mangler ved offentlig ettersyn v/ Hanne M. K. Hanssen og Ole Christian Skogstad -- Fylkesmannen i Nordland

- LNFR spredt bebyggelse (lovverk og interesser) v/ Mildrid Elvik Svoen -- Fylkesmannen i Nordland

Opptak fra møtet: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc3kcQCRAfo

Referat: Referat 26.05.2020. vanlige mangler ved offentlig ettersyn og bruk av LNFR-spredt (DOCX, 42 kB)

Presentasjon om bruk av arealformål LNFR og spredt bebyggelse LNFR spredt bebyggelse - Lovverk og interesser (PPTX, 17 MB)

22. september Sortland Kystsoneplanlegging  
10. desember Bodø Evaluering av Plankonferansen og Forum for unge planleggere  

 

Skype-møter
Dato Tema Dokumenter     
5. februar Informasjon om klimasats v/ Fylkesmannen. Kl.09:30-11:00.

Referat 05.02.20.Klimasats, skjønnsmidler og arealregnskap (DOCX, 19 kB)

Klimasats2020 -mm (PDF, 588 kB)

4. mars Besøksforvaltning v/ Ann Heidi Hansen (Nfk). Kl.09:30-11:00.

Referat 4.03.2020 - Besøksforvaltning (DOCX, 22 kB)

Presentasjon for unge planleggere 040320 AHH (PDF, 4 MB)

1. april Planlegging med funksjonell strandsone v/Gunnar Svalbjørg (Steigen kommune). Kl.09:30-11:00.

Se: Veileder Funksjonell strandsone (PDF, 5 MB)

Referat 01.04.20. Funksjonell strandsone og byggegrense mot sjø (DOCX, 16 kB)

Funksjonell strandsone unge planleggere NFK 010420 (PDF, 12 MB)

6. mai Dispensasjoner v/ Ole-Martin Axelsen

Referat 06.05.20. Dispensasjoner, skype møte (DOCX, 26 kB) 

FFUP_06.05.20. - Dispensasjoner (PPTX, 2 MB)

17. juni Revidering av den regionale klima- og miljøplanen v/ Charlotte A. Lassen og Silje C. Wästlund -- Nordland fylkeskommune Presentasjon rev. av den regionale klima- og miljøplanen. medvirkning 17,18 juni 2020 (PPTX, 3 MB)
2. september    
7. oktober    
4. november    
2. desember    

 

Silje Charlotta Wästlund
Rådgiver: Plan og miljø