Forum for unge planleggere

Forum for unge planleggere er en arena for planleggere i Nordland som er nye i arbeidslivet og har oppgaver innenfor areal- og samfunnsplanlegging. Forumet skal bidra til både sosialt og faglig nettverk, kompetansebygging, og erfarings- og kunnskapsutveksling. Målet er at det skal være attraktivt for nyutdannede planleggere å jobbe i offentlig sektor i Nordland.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for forumet. Møtene er temabaserte eller kan ta opp konkrete planfaglige problemstillinger og plansaker.

Møteplan

Det legges opp til 2-4 heldagssamlinger i året som avholdes i Bodø eller ute i kommunene. I tillegg gjennomføres det møter via Skype første onsdag hver måned. På disse møtene tas det opp tema og plansaker som spilles inn fortløpende.

Møteplan for 2020

 

Samlinger i 2020

Dato Sted Tema
19. mars Fauske Klima- og energiplanlegging
26. mai Mosjøen Planfaglige og juridiske problemstillinger (pbl.)
22. september Sortland Kystsoneplanlegging
10. desember Bodø Evaluering av Plankonferansen og Forum for unge planleggere

 

Skype-møter
Dato Tema
5. februar Informasjon om klimasats v/ Fylkesmannen
4. mars Klimatilpasning
1. april  
6. mai  
3. juni  
2. september  
7. oktober  
4. november  
2. desember  

 

Silje Charlotta Wästlund
Rådgiver: Plan og miljø