Forum for unge planleggere

Forum for unge planleggere er en arena for planleggere i Nordland som er nye i arbeidslivet og har oppgaver innenfor areal- og samfunnsplanlegging. Forumet skal bidra til både sosialt og faglig nettverk, kompetansebygging, og erfarings- og kunnskapsutveksling. Målet er at det skal være attraktivt for nyutdannede planleggere å jobbe i offentlig sektor i Nordland.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for forumet. Møtene er temabaserte eller kan ta opp konkrete planfaglige problemstillinger og plansaker.

Møteplan

Det legges opp til 2-4 heldagssamlinger i året som avholdes i Bodø eller ute i kommunene. I tillegg gjennomføres det møter via Skype første onsdag hver måned. På disse møtene tas det opp tema og plansaker som spilles inn fortløpende.

Møteplan for 2020

 

Samlinger i 2020

Dato Sted Tema
19. mars Fauske Klima- og energiplanlegging
26. mai Mosjøen Planfaglige og juridiske problemstillinger (pbl.)
22. september Sortland Kystsoneplanlegging
10. desember Bodø Evaluering av Plankonferansen og Forum for unge planleggere

 

Skype-møter
Dato Tema Dokumenter     
5. februar Informasjon om klimasats v/ Fylkesmannen. Kl.09:30-11:00.  
4. mars Besøksforvaltning v/ Ann Heidi Hansen (Nfk). Kl.09:30-11:00.  
1. april Planlegging med funksjonell strandsone v/Gunnar Svalbjørg (Steigen kommune). Kl.09:30-11:00.

Bli med i Skype-møte       

Har du problemer med å bli med? Prøv Skype Web App

Se: Veileder Funksjonell strandsone (PDF, 5 MB)

6. mai    
3. juni    
2. september    
7. oktober    
4. november    
2. desember    

 

Silje Charlotta Wästlund
Rådgiver: Plan og miljø