Forum for unge planleggere

Forum for unge planleggere er en arena for planleggere i Nordland som er nye i arbeidslivet og har oppgaver innenfor areal- og samfunnsplanlegging. Forumet skal bidra til både sosialt og faglig nettverk, kompetansebygging, og erfarings- og kunnskapsutveksling. Målet er at det skal være attraktivt for nyutdannede planleggere å jobbe i offentlig sektor i Nordland.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for forumet. Møtene er temabaserte eller kan ta opp konkrete problemstillinger og plansaker.

Møteplan

Det legges opp til 3-4 heldagssamlinger i året som avholdes i Bodø eller ute i kommunene.  

 
Dato Sted Tema
Uke 3/4 2018 Ikke fastsatt Under planlegging
17.10.2017 Bodø

1. Presentasjon:  Pågående planarbeid i Bodø kommune

2. Diskusjonstema: Kulturminneforvaltning i kommunal planlegging

3. Diskusjonstema: Hvordan håndtere rask samfunnsutvikling på små steder?

Se nyhetssak her

16.03.2017 Bodø Oppstart - Hva skal forumet være?

 

Tidligere samlinger

Oktober 2017

Mars 2017

Fant du det du lette etter?
Rådgiver plan- og miljø

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø