Plan- og klimanettverk i Nordland


Klikk for stort bilde
Det er 7 plannettverk i Nordland. Ett for hver region. Plannettverkene er en arena / møteplass for- planfaglige diskusjoner og kompetansebygging i regionene.  

Plannettverk skal bidra til bedre kommunikasjon mellom planleggere i regionene og samtidig styrke  plankompetansen.

Kommunene skal drive plannettverkene. Det vil si at de i fellesskap skal bestemme tema(ene) for møtene. Det legges opp til to møter i året. Tidsrammen for møtene er gjerne fra kl.10:00 til kl.14:00. Sted for møtene går på rundgang, og vertskommunen står for enkel bevertning og møtelokaler. Nordland fylkeskommune bistår gjerne kommunene med å arrangere møtene. Nordland fylkeskommune stiller ikke med økonomiske ressurser, men bidrar med egen planressurs/ kompetanse. Nfk kan også bidra med eksterne foredragsholdere ved behov. 

Aktiviteten vinter/vår 2020
Region Dato  Sted Tema
Vesterålen 10.02.20 Sortland
Lofoten      
Ofoten      
Salten      
Indre Helgeland      
Helgeland      
Sør Helgeland      
Aktiviteten våren 2019
Region Dato  Sted Tema
Vesterålen 15.01.19 Hadsel
Lofoten 09.04.19 Leknes  
Ofoten      
Salten      
Indre Helgeland      
Helgeland 30.04.19 Sandnessjøen
Sør Helgeland 06.06.19 Brønnøysund  

                                           

                                                         

                                                                                                                                                                

                                                                 

 

 

 

Aktiviteten høsten 2019
Region Dato  Sted Tema
Vesterålen 25.08.19 Andenes
Lofoten      
Ofoten      
Salten      
Indre Helgeland      
Helgeland    
 
Sør Helgeland      

                                           

                                                         

                                                                                                                                                                

                                                                 

Plannettverk for Salten inkluderer Hamarøy kommune, Steigen kommune, Sørfold kommune, Fauske kommune, Bodø kommune, Meløy kommune, Gildeskål kommune, Beiarn kommune og Saltdal kommune.

 

Nettverket ble etablert april 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

Plannettverk for Helgeland inkluderer Rødøy kommune, Træna kommune, Dønna kommune, Leirfjord kommuneAlstahaug kommune Vefsn kommune og Herøy kommune.

Enkelte kommuner deltar på andre plannettverksmøter av hensyn til samordning mot sine nabokommuner.

Nettverket ble etablert mars 2013.

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

Plannettverk for Indre Helgeland inkluderer Grane kommune, Hattfjelldal kommune, Hemnes kommune, Rana kommune, Nesna kommune og Lurøy kommune.

 

Enkelte kommuner deltar på andre plannettverksmøter av hensyn til samordning mot sine nabokommuner.

 

Nettverket ble etablert april 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

Plannettverk for Ofoten inkluderer Tjeldsund kommune, Evenes kommune, Narvik kommune, og Ballangen kommune.

 

Nettverket ble etablert mai 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

Plannettverk for Lofoten inkluderer Røst kommune, Værøy kommune, Moskenes kommune, Flakstad kommune, Vestvågøy kommune og Vågan kommune.

 

Nettverket ble etablert i mars 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

Tim Christian Tomkins-Moseng
Rådgiver
Charlotte Alexander Lassen
Rådgiver klima og miljø
Rådgiver plan - plan og miljøseksjonen
Silje Charlotta Wästlund
Rådgiver: Plan og miljø