Felles plannettverk 21. april 2015

Tid: 21. april kl 13.30 - 16.30

Sted: Scandic Havet, Bodø

 

Deltagere; Kommunene; Bodø, Hemnes, Vestvågøy, Flakstad, Lødingen, Bø, Sortland, Hadsel, Steigen, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Andøy, Beiarn, Brønnøy, Meløy, Narvik, Nesna, Værøy og Saltdal. Fylkesmannen i Nordland (landbruk/reindrift, miljø- og kommunalavd.), Kartverket, Nordland fylkeskommune ( Kulturminner i Nordland, kultur og miljø-, Samferdsel- og Næring og regional utviklingavd.) og Husbanken.

Nordland fylkeskommune inviterte kommunene til dialogmøte om kunnskapsgrunnlaget i Nordland og arbeidet med rullering av regional planstrategi. Dette møtet ble avholdt første del av dagen fra kl 0930 -1230. I tillegg til nevnte deltagere ovenfor deltok representanter fra fylkeskommunens utdannings- og folkehelseavdeling.

Felles plannettverk

 

Tema: Hvordan utarbeide gode detaljreguleringsplaner?

13:30 - 13:40     Velkommen til felles plannettverk

13:40 - 14:00    Gode oppstartsmeldinger, Geir Davisen 

14:00 - 14:45    God prosess og dialog , Marianne Siiri og Egil Johansen

Beinstrekk

15:00 - 15:30      Kunnskapsgrunnlaget, Svein Einar Stuen

15:30 - 15:45     God kartfremstilling av detaljreguleringsplaner, Kartverket 

beinstrekk

16:00 -16:45     Eksempel på en god detaljreguleringsplan. Bodø kommune

16:45 -17:00      Oppsummering

Slutt for dagen

 

Innlegg

 

Gode oppstartsmeldinger (PPTX, 6 MB)

God prosess og dialog

Kunnskapsgrunnlag for detaljregulering (PPTX, 243 kB)

God kartfremstilling (PPTX, 10 MB)

Eksempel på god detaljregulering (PPTX, 13 MB)