Felles plannettverk

Alle de sju regionene i Nordland har opprettet plannettverk i løpet av 2012 - 2013. Fylkeskommunen ønsker å bidra til ytterligere samordning gjennom felles årlig samlinger i tilknytning til plankonferansen.

Det første felles plannettverket arrangeres 21. april 2015. Dette møtet er todelt. Bakgrunnen for dette er at Nordland fylkeskommune er i gang med å utarbeide nytt kunnskapsgrunnlag for rullgering av regional planstrategi. I denne sammenhengen er det naturlig å koble de regionale plannettverkene med i starten av arbeidet.