Helgeland plannettverk

Plannettverk for Helgeland inkluderer Rødøy kommune, Træna kommune, Dønna kommune, Leirfjord kommuneAlstahaug kommune Vefsn kommune og Herøy kommune.

Enkelte kommuner deltar på andre plannettverksmøter av hensyn til samordning mot sine nabokommuner.

Nettverket ble etablert mars 2013.

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

DELTAKERLISTER OG PRESENTASJONER FRA NETTVERKSMØTENE

Plannettverksmøte i Sandnessjøen - april 2019

Deltakerliste (PDF, 7 kB)

Presentasjon 1. (PPTX, 4 MB)  Nordland fylkeskommune v/ Tim Christian Tomkins-Moseng 
Presentasjon 2. (PDF, 2 MB) Nordland fylkeskommune v/ Charlotte Lassen
Presentasjon 3. (PDF, 2 MB) Fylkesmannen i Nordland v/ Svein Einar Stuen
Presentasjon 4. (PPTX, 3 MB)  Alstahaug kommune v/ Stig Gøran Olsen
 

Tidligere møter som ikke har fungerende lenker grunnet oppdatering

Plannettverksmøte - april 2014

Plannettverksmøte - oktober 2013

Referat fra første møte i plannettverk på Helgeland - mars 2013

Silje Charlotta Wästlund
Rådgiver: Plan og miljø