Indre Helgeland plannettverk

Plannettverk for Indre Helgeland inkluderer Grane kommune, Hattfjelldal kommune, Hemnes kommune, Rana kommune, Nesna kommune og Lurøy kommune.

 

Enkelte kommuner deltar på andre plannettverksmøter av hensyn til samordning mot sine nabokommuner.

 

Nettverket ble etablert april 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

Silje Charlotta Wästlund
Rådgiver: Plan og miljø