Lofoten plannettverk

Plannettverk for Lofoten inkluderer Røst kommune, Værøy kommune, Moskenes kommune, Flakstad kommune, Vestvågøy kommune og Vågan kommune.

 

Nettverket ble etablert i mars 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

REFERAT OG PRESENTASJONER FRA NETTVERKSMØTENE

Plannettverksmøte - april 2015 (PDF, 8 MB)

Plannettverksmøte - april 2014

Plannettverksmøte - oktober 2013

Referat fra første nettverksmøte i Lofoten - mars 2013