Ofoten plannettverk

Plannettverk for Ofoten inkluderer Tjeldsund kommune, Evenes kommune, Narvik kommune, Ballangen kommune og Tysfjord kommune.

 

Nettverket ble etablert mai 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

REFERAT OG PRESENTASJONER FRA NETTVERKSMØTENE

Felles plannettverk Ofoten og Salten - Oktober 2016

Referat fra første nettverksmøte i Ofoten - mai 2013