Plannettverk i Vesterålen 6. april 2016

Tema for møtet denne gangen var kommunal planstrategi og kommunalt plansamarbeid.

Referat fra møtet kommer.

Møte var todelt med deltakelse fra politikere første halvdel. Andre halvdel gikk med til administrativt og faglig arbeid (Workshop). 

 

Program (PDF, 118 kB)

Neste møte

Sted: Hadsel kommune

Dato: 7. September 2016

Tema: Status planstrategi

Referat

*Egen lukket facebookgruppe er opprettet for Plannettverk Vesteråen.

 

Presentasjoner

-Hvorfor planstrategi? v/ Rune

-Andøy - Planstrategi (PDF, 330 kB)

-Nasjonale forventninger til Kommunal panstrategi v/ Tim (PPTX, 4 MB)

-Erfaringer med planstrategi - Hadsel kommune (PPSX, 804 kB)

-Planstrategien- en unik mulighet! v/ Marianne (PDF, 2 MB)

-Planstrategier i Vesterålen, hvor står vi?

-Workshop (PPTX, 168 kB)