Plannettverksmøte i Lofoten

I slutten av april møttes lofotkommunene i Meieriet kultursenter på Leknes for å diskutere felles utfordringer knyttet til klimaplanlegging og muligheter for samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Nyhetssak og program

Nyhetssak

Foredrag