Plannettverksmøte i Salten- april 2016

Møte ble avholdt i Saltdal 

Program (PDF, 482 kB)

Møte dreide seg i all hovessak om kommunal planstrategi, men vi ble enige om at vi ville sette av litt tid på slutten av møtet til å diskutere interkommunal kystsone/ sjøareal- planlegging. Gunnar Svalbjøg loset oss gjennom denne delen. Emne vil være interessant å ta opp i neste møte. 

Deltagerliste (DOCX, 13 kB)

Presentasjoner

Kommunal planstrategi (PPTX, 4 MB)

Neste møte

Sted: Bodø fredag 30. september