Sør Helgeland plannettverk

Plannettverk for Sør-Helgeland inkluderer Vega kommune, Vevelstad kommune, Brønnøy kommune, Sømna kommune og Bindal kommune.

 

Enkelte kommuner deltar på andre plannettverksmøter av hensyn til samordning mot sine nabokommuner.

 

Nettverket ble etablert mars 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.

REFERAT OG PRESENTASJONER FRA NETTVERKSMØTENE

Plannettverksmøte - 4. juni 2018 (PPTX, 3 MB)

Plannettverksmøte - april 2016

Plannettverksmøte - april 2014

Plannettverksmøte - oktober 2013

Plannettverksmøte - juni 2013

Referat fra første plannettverk for Sør-Helgeland - mars 2013