Vesterålen - Aktivitet 2017

I 2017 ble det avholdt to møter.

 

Nettverksmøte i Øksnes - April 2017

Referat fra nettverksmøte i Øksnes