Vesterålen plannettverk

Klikk for stort bildePlannettverket for Vesterålen ble etablert november 2012 og inkluderer Lødingen kommune, Hadsel kommune, Sortland kommune, Bø kommune, Øksnes kommune, Andøy kommune. Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet.

REFERAT OG PRESENTASJONER FRA NETTVERKSMØTENE 

Plannettverksmøte i Lødingen - september 2017 (DOCX, 312 kB)

Plannettverksmøte i Øksnes - april 2017 (DOCX, 381 kB)

Plannettverksmøte - april 2016

Plannettverk mars 2015

Plannettverksmøte - februar 2014

Plannettverksmøte - oktober 2013

Plannettverksmøte - februar 2013

Referat fra første plannettverk for Vesterålen - november 2012

Tim Christian Tomkins-Moseng
Rådgiver