Planforum i Nordland

Klikk for stort bilde

 

 

 

Planforum arrangeres foreløpig som nettmøte for å forebygge smitte.

Planforum er en arena hvor kommuner, og regionale og statlige etater kan ta opp saker som berører samfunns- og arealplanleggingen i en kommune eller hele fylket. Målet er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, unngå innsigelser og øke forståelsen for kommunenes ulike utfordringer.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for planforum i Nordland. Saker som kan tas opp er konkrete plansaker (kommuneplaner, kommunedelplaner, og områdereguleringer), energisaker, klima- og energiplaner, og kommunale planstrategier.

 

Saker til planforum 

Ta kontakt med Mathea Nybakke hvis det er saker kommunen eller andre aktører ønsker å ta opp i planforum. I forkant av et planforum skal det fylles ut et informasjonsskjema om den konkrete saken. Dette skjemaet må være hos fylkeskommunen ca. tre til fire uker før planforum.

Fyll ut informasjonsskjema her.

Møteplan 

Møter avholdes foreløpig i Bodø/ over nett for å forebygge smitte. Vi vil vurdere situasjonen fortløpende. Møtedatoer settes hvert halvår. 

 

Planforum høst 2020

Planforum høst 2020
Møtedato Tid og sted Tema Planstatus Møteplan og dokumenter
17. september Regional planstrategi Midtveis
15. oktober 10:00-12:30, Teams Regional klima- og miljøplan Høring og offentlig ettersyn Møteplan, presentasjoner og referat
Reguleringsplan - Toft næringsområde - Brønnøy kommune Midtveishøring
18. november Kommuneplanens arealdel Bodø Oppstart Møteplan og dokumenter
10. desember

 

 

Planforum vår 2020

Møtedato Sted Tema Planstatus Dokumenter
13. februar Mosjøen         

Kommuneplanens arealdel Vefsn

Parkeringsutredning Mosjøen i Vefsn

Oppstart

Før oppstart

Møteplan og dokumenter
12. mars Bodø

Kommuneplanens arealdel for Øksnes 2020-2030 (uten kystsone)

Interkommunal kystsoneplan Vesterålen

Midtveishøring

Oppstart

Avlyst!

Møteplan og dokumenter
16. april Skype Interkommunal kystsoneplan Vesterålen Oppstart

Sendt ut per e-post. Møtet varer fra 09:00-11:00.

14. mai Skype

Peacepainting Centre i Bindal

 

Batterifabrikk Rana

Mellom oppstart og høring

Etter oppstart

Møteplan og dokumenter
11. juni Skype

Kommunedelplan Kabelvåg i Vågan - oppstart

Fylkeshelseundersøkelsen 2020

  Møteplan og dokumenter
Mathea Nybakke
Rådgiver planlegging