Planforum i Nordland

myre - bilde.jpg - Klikk for stort bilde

Planforum er en arena hvor kommuner, og regionale og statlige etater kan ta opp saker som berører samfunns- og arealplanleggingen i en kommune eller hele fylket. Målet er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, unngå innsigelser og øke forståelsen for kommunenes ulike utfordringer.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for planforum i Nordland. Saker som kan tas opp er konkrete plansaker (kommuneplaner, kommunedelplaner, og områdereguleringer), energisaker, klima- og energiplaner, og kommunale planstrategier.

Saker til planforum 

Ta kontakt med Christel Elvestad hvis det er saker kommunen eller andre aktører ønsker å ta opp i planforum. I forkant av et planforum skal det fylles ut et informasjonsskjema om den konkrete saken. Dette skjemaet må være hos fylkeskommunen ca. tre til fire uker før planforum.

Fyll ut informasjonsskjema her.

Møteplan 

Møter avholdes i Bodø eller ute i kommunene ved behov. Møtedatoer settes hvert halvår. 

 

Møteplan for planforum våren 2018

 

Dato

Sted

Tema

Planstatus

Dokumenter

4. januar

Bodø

Kommeplanens arealdel, Bodø kommune

Offentlig ettersyn

Møteplan

Referat

8. februar

Mosjøen

1.Kommuneplanens arealdel, Vefsn kommune

Oppstart

Møteplan

Referat

2.Detaljregulering for Sjøgata i Mosjøen

Oppstart

3.Detaljregulering for torget i Mosjøen

Oppstart

4.Temaplan Øyfjellet friluftsområde

Oppstart

5. Områderegulering for Hattfjelldal sør 2. gangs høring

8. mars

Bodø

1. Planprogram for Byplan Svolvær, Vågan kommune

Oppstart

Møteplan

Referat

2. Planprogram - kommuneplanens samfunns- og arealdel, Moskenes kommune  

12. april

Planforum utgår

 

 

 

24. mai

Planforum

utgår

1. Planprogram - kommuneplanens arealdel, Vestvågøy kommune

 

Oppstart og høring 

Møteplan

2. Detaljregulering for kontorbygg til Brønnøysundregistrene i Havnekvartalet, Brønnøy kommune Oppstart og høring

14. juni

Bodø

1. Detaljregulering for hotell ved Svartisen, Meløy kommune

 

Møteplan

2. Kommuneplanens arealdel, Vestvågøy kommune  
3. Områderegulering for Innhavet sentrum, Hamarøy kommune  

 

Møteplan for planforum høsten 2018

 

Dato

Sted

Tema

Planstatus

Dokumenter

23. august

 

 

 

 

6. september

 

 

 

 

8. november

 

 

 

 

6. desember

 

     

 

 

 

 

 

Tidligere planforumsmøter

Planforum våren 2015

Planforum høsten 2015

Planforum våren 2016

Planforum høsten 2016

Planforum våren 2017

Planforum høsten 2017

Fant du det du lette etter?
Christel Elvestad
Rådgiver plan og miljø

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø