Planforum i Nordland

Klikk for stort bilde

 

 

 

Planforum 12. mars er avlyst på kort varsel for å forebygge smittefare.

Planforum er en arena hvor kommuner, og regionale og statlige etater kan ta opp saker som berører samfunns- og arealplanleggingen i en kommune eller hele fylket. Målet er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, unngå innsigelser og øke forståelsen for kommunenes ulike utfordringer.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for planforum i Nordland. Saker som kan tas opp er konkrete plansaker (kommuneplaner, kommunedelplaner, og områdereguleringer), energisaker, klima- og energiplaner, og kommunale planstrategier.

 

Saker til planforum 

Ta kontakt med Mathea Nybakke hvis det er saker kommunen eller andre aktører ønsker å ta opp i planforum. I forkant av et planforum skal det fylles ut et informasjonsskjema om den konkrete saken. Dette skjemaet må være hos fylkeskommunen ca. tre til fire uker før planforum.

Fyll ut informasjonsskjema her.

Møteplan 

Møter avholdes i Bodø eller ute i kommunene ved behov. Møtedatoer settes hvert halvår. 

Planforum vår 2020

Møtedato Sted Tema Planstatus Dokumenter
13. februar Mosjøen         

Kommuneplanens arealdel Vefsn

Parkeringsutredning Mosjøen i Vefsn

Oppstart

Før oppstart

Møteplan og dokumenter
12. mars Bodø

Kommuneplanens arealdel for Øksnes 2020-2030 (uten kystsone)

Interkommunal kystsoneplan Vesterålen

Midtveishøring

Oppstart

Avlyst!

Møteplan og dokumenter
16. april        
14. mai        
11. juni        
Mathea Nybakke
Rådgiver