Planforum i Nordland

myre - bilde.jpg - Klikk for stort bilde

Planforum er en arena hvor kommuner, og regionale og statlige etater kan ta opp saker som berører samfunns- og arealplanleggingen i en kommune eller hele fylket. Målet er å synliggjøre og avklare planutfordringer på et tidlig stadium, unngå innsigelser og øke forståelsen for kommunenes ulike utfordringer.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for planforum i Nordland. Saker som kan tas opp er konkrete plansaker (kommuneplaner, kommunedelplaner, og områdereguleringer), energisaker, klima- og energiplaner, og kommunale planstrategier. Møter avholdes i Bodø eller ute i kommunene ved behov. Møtedatoer settes hvert halvår.

Planforum våren 2015

Planforum høsten 2015

Planforum våren 2016

Planforum høsten 2016

Dato Sted Tema
Planforum våren 2017
1. februar  

Avlyst

8. mars Bodø

1. Evenes lufthavn, statlig reguleringplan under vurdering

2. Kommuneplanens arealdel, Sortland kommune

3. Kommuneplanens arealdel, Træna kommune

Saksliste og møteplan

Møtereferat

5. april Bodø

1. Skredsikringsprosjekter i Lofoten på strekningen Napp - Å, Statens vegvesen

2. Sjøområdene i Skjerstadfjorden, Bodø, Fauske og Saltdal kommuner (forslag til planprogram)

3. Kommuneplanens arealdel, Bodø kommune (midtveishøring)

Saksliste og møteplan  

Møtereferat

3. mai Bodø

1. Aktuelle regionale planer

2. Fremtidens fiskevær, Flakstad kommune

Saksliste og møteplan

Møtereferat

7. juni Bodø

1. Områdereguleringsplan for Storgata i Bodø sentrum, Bodø kommune

Les mer om planarbeidet for Storgata 

2. Kommuneplanens samfunnsdel, Sømna kommune

3. Kommuneplanens arealdel, Bø kommune

4. Kommuneplanens arealdel, Vågan kommune

 

I forkant av et planforum skal det fylles ut et informasjonsskjema (DOCM, 15 kB)om den konkrete saken. Dette skjemaet må være hos fylkeskommunen ca. tre til fire uker før planforum.

Ta kontakt med Heidi Ramsvik hvis det er saker kommunen eller andre aktører ønsker å ta opp i planforum.

Fant du det du lette etter?
Rådgiver stedsutvikling

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø