Planforum høsten 2017

Andre halvår 2017 ble det avholdt 5 planforumsmøter.

Planforum høsten 2017
6. september Stokmarknes

1. Rullering og revidering av kommuneplanens samfunns- og arealdel, Hadsel kommune

2. Oppgradering av eldre reguleringsplaner, Hadsel kommune

Saksliste og møteplan 

14. september  Harstad

Felles planforum Nordland & Troms 

Tema: Evenes flystasjon

12. oktober Bodø

1. Andøy Space Center, Andøy kommune

2. Kommunedelplan for etterbruk av flyplassområdet/ Områderegulering av ny sivil lufthavn, Bodø kommune 

Saksliste 12. oktober 2017

Møtereferat

9. november Bodø

1. Lødingen kommune, kommuneplanens arealdel

2. Brønnøy kommune, kommuneplanens arealdel 

3. Flakstad kommune, områdeplan "Fremtidens fiskevær - Fredvang, Ramberg og Napp"

Saksliste 09. november 2017

Møtereferat

30. november Bodø

1. Bodø kommune, kommuneplanens arealdel

2. Evaluering av planforum 2017, veien videre.

Saksliste 30. november 2017

Møtereferat