Planforum våren 2017

Første halvår 2017 ble det avholdt 4 planforumsmøter i Nordland.

 
Dato Sted Tema
1. februar  

Avlyst

8. mars Bodø

1. Evenes lufthavn, statlig reguleringsplan under vurdering

2. Kommuneplanens arealdel, Sortland kommune

3. Kommuneplanens arealdel, Træna kommune

Saksliste og møteplan

Møtereferat

5. april Bodø

1. Skredsikringsprosjekter i Lofoten på strekningen Napp - Å, Statens vegvesen

2. Sjøområdene i Skjerstadfjorden, Bodø, Fauske og Saltdal kommuner (forslag til planprogram)

3. Kommuneplanens arealdel, Bodø kommune (midtveishøring)

Saksliste og møteplan  

Møtereferat

3. mai Bodø

1. Aktuelle regionale planer

2. Fremtidens fiskevær, Flakstad kommune

Saksliste og møteplan

Møtereferat

7. juni Bodø

1. Områdereguleringsplan for Storgata i Bodø sentrum, Bodø kommune

2. Kommuneplanens samfunnsdel, Sømna kommune

3. Kommuneplanens arealdel, Bø kommune

4. Kommuneplanens arealdel, Vågan kommune

Saksliste og møteplan

Møtereferat