Planforum høsten 2018

I andre halvår 2018 ble det avholdt 5 møter i planforum.

Planforum høsten 2018

Dato

Sted

Tema

Planstatus

Dokumenter

 6. september

Bodø

Områderegulering for ny lufthavn – Bodø kommune

Oppstart

 
6. november Evenes Områderegulering - Evenes lufthavn/Nautå. Evenes kommune Oppstart

Møteplan

Møtereferat

15. november

Bodø

Kommuneplanens samfunnsdel - Vågan kommune

Kommunedelplan - Ny bydel. Bodø kommune

NFK orienterer:

rullering regional plan for vannkraft

 

Oppstart

 

Oppstart

Møteplan

Møtereferat

20. november Evenes Statlig reguleringsplan - Nye Evenes flystasjon Oppstart

Kontaktperson:

Christel Elvestad

6. desember

Bodø

Detaljregulering for industriområde Slipen - Alstahaug kommune

Kommuneplanens samfunnsdel - Hadsel kommune

Interkommunal kystsoneplan - Vesterålen

 

NFK orienterer:

revisjon av arealpolitikk i Nordland

Høring/offentlig ettersyn

 

Oppstart

 

Oppstart

 

 

 
 

Møtereferat