Planforum våren 2018

Første halvår ble det avholdt 4 planforumsmøter.

Planforum våren 2018

Dato

Sted

Tema

Planstatus

Dokumenter

4. januar

Bodø

Kommeplanens arealdel, Bodø kommune

Offentlig ettersyn

Møteplan

Referat

8. februar

Mosjøen

1.Kommuneplanens arealdel, Vefsn kommune

Oppstart

Møteplan

Referat

2.Detaljregulering for Sjøgata i Mosjøen

Oppstart

3.Detaljregulering for torget i Mosjøen

Oppstart

4.Temaplan Øyfjellet friluftsområde

Oppstart

5. Områderegulering for Hattfjelldal sør 2. gangs høring

8. mars

Bodø

1. Planprogram for Byplan Svolvær, Vågan kommune

Oppstart

Møteplan

Referat

2. Planprogram - kommuneplanens samfunns- og arealdel, Moskenes kommune  

12. april

Planforum utgår

 

 

 

24. mai

Planforum

utgår

1. Planprogram - kommuneplanens arealdel, Vestvågøy kommune

 

Oppstart og høring 

Møteplan

2. Detaljregulering for kontorbygg til Brønnøysundregistrene i Havnekvartalet, Brønnøy kommune Oppstart og høring

14. juni

Bodø

1. Detaljregulering for hotell ved Svartisen, Meløy kommune

 

Møteplan

Referat

2. Kommuneplanens arealdel, Vestvågøy kommune  
3. Områderegulering for Innhavet sentrum, Hamarøy kommune