Møteplan 28. november

Dato: 28. november 2019

Tid: 11:00-13:00

Sted: Møterom Nordland 1, 6. etg. fylkeshuset

Adresse: Prinsens gt. 100, Bodø

Møteplan

11:00: Lunsj - kantina i fylkeshuset

11:30: Områderegulering for Havfarm i Hamarøy - presentasjon

12:15: Områderegulering for Havfarm i Hamarøy - diskusjon

13:00: Slutt

 

Dokumenter til planforum

Områderegulering Havfarm i Hamarøy

Informasjonsskjema (PNG, 69 kB)