Møteplan 28. november

Dato: 28. november 2019

Tid: 09:00 -

Sted: Møterom Nordland 1, 6. etg. fylkeshuset

Adresse: Prinsens gt. 100, Bodø

Møteplan

09:00: Kommuneplanens arealdel i Vefsn - presentasjon

09:30: Kommuneplanens arealdel i Vefsn - diskusjon

10:00: Parkeringsutredning for Mosjøen, Vefsn - presentasjon

10:30: Parkeringsutredning for Mosjøen, Vefsn - diskusjon

11:00: Lunsj

11:30: Områderegulering for Havfarm i Hamarøy - presentasjon

12:15: Områderegulering for Havfarm i Hamarøy - diskusjon

13:00: Slutt

 

Dokumenter til planforum

Kommuneplanens arealdel Vefsn

Parkeringsutredning for Mosjøen - Vefsn

Områderegulering Havfarm i Hamarøy

Informasjonsskjema (PNG, 69 kB)