Møteplan planforum 21. mars 2019

Dato: 21. mars 2019

Tid: 11:00- 15:30

Sted: Møterom Nordland 1, 6. etg. fylkeshuset

Adresse: Prinsensgate 100, Bodø

 

 

 

Møteplan

 

Kl. 11:00-11.30 Lunsj i kantina 1. etg. fylkeshuset

Kl. 11:30-12:00 Sak 1 Presentasjon - Områderegulering ny lufthavn, Bodø kommune

Kl. 12:00-12:45 Sak 1 Diskusjon - Områderegulering ny lufthavn, Bodø kommune 

Kl. 12:45-13:00 Kaffepause

Kl. 13:00-13:30 Sak 2 Presentasjon - Kommunedelplan for Svolvær, Vågan kommune

Kl. 13:30-14:15 Sak 2 Diskusjon - Kommunedelplan for Svolvær, Vågan kommune

Kl. 14.15-14:25 Pause

Kl. 14:25-14:45 Sak 3 Presentasjon - E10 Fiskebøl - Nappstraumen - Å, Statens vegvesen

Kl. 14:45-15:30 Sak 3 Diskusjon - E10 Fiskebøl - Nappstraumen - Å, Statens vegvesen

 

Dokumenter til planforum 

Sak 1 Ny lufthavn

Link til øvrige dokumenter 

 

Sak 2 Svolvær

 

Sak 3 E10