Møteplan planforum 31. oktober 2019

Dato: 31. oktober 2019

Tid: 10.45 - 14:30

Sted: Møterom Nordland 1, 6. etg. fylkeshuset

Adresse: Prinsens gt. 100, Bodø

Møteplan

NB! Det er satt av like lang tid til hver kommune som et utgangspunkt, men dersom saken tar kortere tid går vi direkte videre til neste sak.

Kl. 10:45 Presentasjon sak 1 - detaljregulering Torghatten, Brønnøy kommune

Kl. 11:30 Lunsj

Kl. 12:00 Diskusjon sak 1 - detaljregulering Torghatten, Brønnøy kommune

Pause

Kl. 13:00Presentasjon sak 2 - detaljregulering for batterifabrikk ved E12, Rana kommune

Kl. 13:45 Diskusjon sak 2

Kl. 14:30 Avslutning

 

Dokumenter til planforum

Sak 1

Informasjonsskjema (PNG, 67 kB)

Informasjonsnotat (PDF, 3 MB)

Oppstartsvarsel (PDF, 102 kB)

Planavgrensning (PDF, 5 MB)

 

 

Sak 2

Informasjonsskjema (PNG, 70 kB)

Planinitiativ (PDF, 682 kB)

Sjekkliste ROS (PDF, 617 kB)

Planomriss 1 (PDF, 4 MB)

Planomriss 2 (PDF, 4 MB)