Møteplan Planforum 5. september 2019

Dato: 5. september 2019

Tid: 11:00- 16.00

Sted: Møterom Nordland 1, 6. etg. fylkeshuset

Adresse: Prinsensgate 100, Bodø

Saker til møtet legges ut fortløpende