Møteplan planforum 9. mai 2019

Dato: 9. mai 2019

Tid: 11:00- 15:30

Sted: Møterom Nordland 1, 6. etg. fylkeshuset

Adresse: Prinsensgate 100, Bodø

Møteplan

 

 

(Noen endringer kan komme - tilpasses innlederne)

 

Kl. 11:00 - 11.30 Lunsj i kantina 1. etg. Fylkeshuset

 

Kl. 11:30 - 12:15 Sak 1 Presentasjon - Andøya Space Port, Andøya kommune

Kl. 12:20 - 13.05 Sak 1 Diskusjon - Andøya Space Port, Andøya kommune

Kl. 13.05 - 13:20 Kaffepause

Kl. 13:20 - 14.05 Sak 2 Presentasjon - Kommuneplanens arealdel, Vestvågøy kommune

Kl. 14.10 - 15.00 Sak 2 Diskusjon - Kommuneplanens arealdel, Vestvågøy kommune

Kl. 15.00  Slutt

Dokumenter til planforum 

Sak 1  Andøya Spaceport, Andøy kommune

Infoskjema (PDF, 20 kB)

 

Sak 2  Kommuneplanens arealdel, Vestvågøy