Møtereferat planforum 21. februar 2019

Tid: 11:00- ca.14:15

Sted: Møterom Nordland 1, 6. etg. fylkeshuset

Adresse: Prinsensgate 100, Bodø

 

 

 

 

 

Til stede på møtet var representanter fra avdelinger i Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland, Statens vegvesen, Fiskeridirektoratet, Statens kartverk, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Sømna kommune og Bindal kommune. Sametinget og Kystverket var med på Skype.

Sak 1 Sømna kommune

 

Sak 2 Bindal kommune