Møteplan og dokumenter 21. januar 2021

Møtet foregår på Teams. Invitasjoner vil bli sendt ut.

Møteplan:

09:30 – 11:00 Hadsel kommune - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - første utkast

Dokumenter oversendes på epost, da disse bare er utkast og ikke offentlige.