Plankonferansen i Nordland - en årlig begivenhet

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankonferansen i Nordland er en årlig begivenhet. Den skal være er en kilde til inspirasjon, informasjon og planfaglig påfyll. Konferansen markerer planfaglig fellesskap og avslutning av planåret. 

Årets konferanse som skulle gått i Bodø 9. – 10. desember 2020 må på grunn av koronasituasjonen utgå i denne form. Som et alternativ arrangeres det er serie webinarer i november og desember.  

Plankonferansen 2019 er over og vi konkluderer med at denne var en suksess i år også. Plankonferansen ble streamet og du kan derfor se alle innleggene her eller på Nordland fylkeskommunes Nett-TV. 

 

 

 

 

 


Plankonferanse går av stabelen 26.-27. november. Samfunnsplanlegging – et styringsverktøy for bærekraftig utvikling? FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I 2019 vedtok regjeringen gjennom sine nasjonale forventninger at bærekraftsmålene skal utgjøre et grunnlag for regional og kommunal planlegging i tidsrommet 2019-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets plankonferanse er over, men minnene og det faglige utbytte består. Nå er alle innleggene også tilgjengeliggjort.

 

 

 

En liten påminnelse om årets plankonferanse!  

Nordland i omstilling – om bærekraftige byer og sterke distrikter. Hvordan planlegger vi i møte med nye nasjonale og regionale føringer? Dette er tema for den årlige plankonferansen 28. - 29. november i Bodø.

 

Plankonferansen i 2014 ble arrangert 11. - 12. desember på Scandic Havet i Bodø.

Tim Christian Tomkins-Moseng
Rådgiver
Mathea Nybakke
Rådgiver planlegging