Oppsummering av Plankonferansen 2019

PK19 - Klikk for stort bilde Tim Christian Tomkins-Moseng Plankonferansen 2019 er over og vi konkluderer med at denne var en suksess i år også. Plankonferansen ble streamet og du kan derfor se alle innleggene her eller på Nordland fylkeskommunes Nett-TV. 

Takk for at du deltok på årets plankonferanse! Flere deltok også ved å følge med på STREAMING. Nå kan du se foredragene om igjen ved å klikke på lenken til ønsket foredrag. I tillegg har vi også lagt ut innleggene i som PDF. Disse finner du under programmet.

Program tirsdag 26. november

 

09:00

Registrering

 

10:15

Velkommen

Tom Cato Karlsen, Fylkesmann i Nordland

 

Planlegging som styringsverktøy

 

10:30

Nye nasjonale forventninger til planlegging

Terje Kaldager, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

10:50

Fylkeskommunens arbeid med bærekraftsmål

Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

11:00

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Erik Plathe, Asplan Viak

11:45

PAUSE

 

12:00

Plan og politikk – hvordan få administrasjon og politikere til å spille på lag?

Aksel Hagen, Høgskolen i Innlandet

12:45

Spørsmål/diskusjon

 

13:00

LUNSJ

 

 

Samfunnsplanlegging i vår tid

 

14:00

Moderne samfunnsplanlegging – byråkratenes rituale eller samfunnsaktørenes strategi?

Ola Bettum, NMBU

14:45

Spørsmål /diskusjon

 

15:00

PAUSE

 

15:15

Klimaplanlegging i kommunene

Svein Stuen, Fylkesmannen i Nordland

15:45

Fylkeskommunens klimabudsjett og regional klimaplan

Charlotte Lassen og Silje Wästlund, Nordland fylkeskommune

16:00

Avsluttende bemerkninger

 

 

 

 

16:30

Omvisning nye Bodø Rådhus (40 plasser)

Bodø kommune

19:00

Aperitif

 

19:30

Festmiddag

 

 

Program onsdag 27. november

08:30

Morgenstrekk, introduksjon til dagen

 

 

Attraktive og bærekraftige steder

 

08:40

Å planlegge for attraktivitet – vet vi hva som funker?

Forum for unge planleggere v/ Ole-Martin Axelsen og Silje Wästlund, Nfk, Ida Olsen, Meløy kommune, Bill Gradin og Silje Grande Henriksen, Vågan kommune

09:10

Ungdom og medvirkning

Nicole Natalie V. Furnes, leder i Bodø ungdomsråd

09:30

Smartere transport Bodø

Ingrid Nøren, Bodø kommune og Siri Vasshaug, Nordland fylkeskommune

10:00

PAUSE

 

10:15

Hvordan bli attraktiv?

Øystein Bull-Hansen, Bylivsenteret

11:00

Flerbruk i Træna

Håkon Matre Aasarød, arkitekt Vardehaugen AS

11:30

PAUSE m./utsjekk

 

 

Kvalitet for trivsel og helse

 

11:50

Inkluderende arkitektur i områdeplanlegging

Karin Høyland, SINTEF

12:35

Folkehelseperspektivet

Gro Sæten, Rana kommune og Kari Hege Mortensen, Nordland fylkeskommune


Innleggene i PP kan også hentes fram her.

1. Tom Cato Karlsen, Fylkesmann i Nordland

2.Terje Kaldager, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (PPTX, 15 MB)

3. Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

4. Erik Plathe, Asplan Viak (PPTX, 5 MB)

5. Aksel Hagen, Høgskolen i Innlandet (PPTX, 3 MB)

6. Ola Bettum, NMBU (PDF, 4 MB)

7. Svein Stuen, Fylkesmannen i Nordland (PDF, 4 MB)

8. Charlotte Lassen og Silje Wästlund, Nordland fylkeskommune (PPTX, 5 MB)

9. Forum for unge planleggere v/ Ole-Martin Axelsen og Silje Wästlund, Nfk, Ida Olsen, Meløy kommune, Bill Gradin og Silje Grande Henriksen, Vågan kommune

10. Ingrid Nøren, Bodø kommune og Siri Vasshaug, Nordland fylkeskommune (PPTX, 17 MB)

11. Øystein Bull-Hansen, Bylivsenteret Del 1. og del 2. (delt opp grunnet størrelse på fil)

12. Håkon Matre Aasarød, arkitekt Vardehaugen AS (PDF, 8 MB)

13. Karin Høyland, SINTEF

14. Gro Sæten, Rana kommune og Kari Hege Mortensen, Nordland fylkeskommune