Plankonferansen 2020 i digital form!

Klikk for stort bilde Årets konferanse som skulle gått i Bodø 9. – 10. desember 2020 må på grunn av koronasituasjonen utgå i denne form. Som et alternativ arrangeres det er serie webinarer i november og desember.  

Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Husbanken i Bodø samarbeider om å arrangere årlige plankonferanser i Nordland. I år er også Alstahaug kommune og Vestvågøy kommune med som arrangør.

Programmet er under utarbeidelse og vil i år ha hovedvekt på arealdelen.

Stikkord: kunnskapsgrunnlaget – arealøkonomisering -  sosial bærekraft  - samarbeid mellom aktørene i planprosessen.

Vi planlegger å holde 5 webinarer à 2 timer (10:00-12:00) og foreløpige datoer/temaer er:

 

5. november

Nytt fra kommunal- og moderniseringsdepartementet og regionale myndigheter

Bli med i Microsoft Teams-møte

Lær mer om Teams | Møtealternativer

12. november

Gode verktøy i arealplanleggingen

  • Funksjonell strandsone og byggegrense mot sjø
  • Arealregnskap

Bli med i Microsoft Teams-møte

Lær mer om Teams | Møtealternativer

19. november

Kommunen som planmyndighet – tas regionale og nasjonale hensyn i planprosessene?

Bli med i Microsoft Teams-møte

Lær mer om Teams | Møtealternativer

26. november

Boligsosiale hensyn i planleggingen

Bli med i Microsoft Teams-møte

Lær mer om Teams | Møtealternativer

3. desember

Nedvekst – endrede demografiske forutsetninger

Bli med i Microsoft Teams-møte

Lær mer om Teams | Møtealternativer

 

Vi håper dette kan bli en ny og nyttig felles planfaglig arena!

Hold gjerne av datoene allerede nå. Påmeldingslenke vil komme.