Plankonferansen i Nordland 2014

Plankonferansen i 2014 ble arrangert 11. - 12. desember på Scandic Havet i Bodø.

Utfordringene kommunene i Nordland står overfor, er mange. Befolkningsutvikling/ -sammensetning, tilflytting og integrering, rekruttering til arbeids- og næringsliv, er alle viktige tema å ta hensyn til i samfunnsplanleggingen. Dette er bakgrunnen for valg av tema for plankonferansen 2014: kommunereformen, plankompetanse, boligpolitikk og kommuneplanen som verktøy for ønsket samfunnsutvikling.

 

Program for konferansen 2014. Alle foredragene finner du ved å trykke på lenkene til hvert foredrag under.