Velkommen til plankonferansen 2019


Klikk for stort bildePlankonferanse går av stabelen 26.-27. november. Samfunnsplanlegging – et styringsverktøy for bærekraftig utvikling? FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I 2019 vedtok regjeringen gjennom sine nasjonale forventninger at bærekraftsmålene skal utgjøre et grunnlag for regional og kommunal planlegging i tidsrommet 2019-2023.

Årets plankonferanse vil belyse hvordan kommunene i Nordland kan bruke kommuneplanens samfunnsdel og samfunnsplanlegging til å gi tydelig styringsretning mot en bærekraftig utvikling. Tema som tas opp og eksemplifiseres er blant annet klima, attraktivitet, planlegging for endringer i samfunnet og planlegging for god trivsel og helse. Se oversikt over hovedforedragsholdere under og få innsikt i deres bakgrunn.  

Konferansen er en arena der ulike perspektiv på utfordringene skal komme frem, bl.a fra ungdommen og de unge voksne, fra kommuner i Nordland som tar grep for å møte nye utfordringer, samt fra forskningsmiljøene og forvaltningen. Det blir tradisjonell festaften med lutefisk og underholdning. Vi håper du vil komme til Bodø for faglig påfyll, inspirasjon og gode møter med andre planleggere rundt om i Nordland i november.

Plankonferansen er gratis! Dag 1 og dag 2 inkluderer dagpakker med pausekaffe og lunsj. I tillegg inkluderer konferansen festmiddag. Noe du ikke vil gå glipp av!

 

Program tirsdag 26. november

 

09:00

Registrering

 

10:15

Velkommen

Tom Cato Karlsen, Fylkesmann i Nordland

 

Planlegging som styringsverktøy

 

10:30

Nye nasjonale forventninger til planlegging

Terje Kaldager, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

10:50

Fylkeskommunens arbeid med bærekraftsmål

Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse

11:00

Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Erik Plathe, Asplan Viak

11:45

PAUSE

 

12:00

Plan og politikk – hvordan få administrasjon og politikere til å spille på lag?

Aksel Hagen, Høgskolen i Innlandet

12:45

Spørsmål/diskusjon

 

13:00

LUNSJ

 

 

Samfunnsplanlegging i vår tid

 

14:00

Moderne samfunnsplanlegging – byråkratenes rituale eller samfunnsaktørenes strategi?

Ola Bettum, NMBU

14:45

Spørsmål /diskusjon

 

15:00

PAUSE

 

15:15

Klimaplanlegging i kommunene

Svein Stuen, Fylkesmannen i Nordland

15:45

Fylkeskommunens klimabudsjett og regional klimaplan

Charlotte Lassen og Silje Wästlund, Nordland fylkeskommune

16:00

Avsluttende bemerkninger

 

 

 

 

16:30

Omvisning nye Bodø Rådhus (40 plasser)

Bodø kommune

19:00

Aperitif

 

19:30

Festmiddag

 

 

Program onsdag 27. november

08:30

Morgenstrekk, introduksjon til dagen

 

 

Attraktive og bærekraftige steder

 

08:40

Å planlegge for attraktivitet – vet vi hva som funker?

Forum for unge planleggere v/ Ole-Martin Axelsen og Silje Wästlund, Nfk, Ida Olsen, Meløy kommune, Bill Gradin og Silje Grande Henriksen, Vågan kommune

09:10

Ungdom og medvirkning

Nicole Natalie V. Furnes, leder i Bodø ungdomsråd

09:30

Smartere transport Bodø

Ingrid Nøren, Bodø kommune og Siri Vasshaug, Nordland fylkeskommune

10:00

PAUSE

 

10:15

Hvordan bli attraktiv?

Øystein Bull-Hansen, Bylivsenteret

11:00

Flerbruk i Træna

Håkon Matre Aasarød, arkitekt Vardehaugen AS

11:30

PAUSE m./utsjekk

 

 

Kvalitet for trivsel og helse

 

11:50

Inkluderende arkitektur i områdeplanlegging

Karin Høyland, SINTEF

12:35

Folkehelseperspektivet

Gro Sæten, Rana kommune og Kari Hege Mortensen, Nordland fylkeskommune

          

Årets hovedforedragsholdere:

Terje Kaldager

Erik Plathe

Aksel Hagen

Ola Bettum

Øystein Bull-Hansen

Håkon Matre Aasarød Presentert her fra NRK TV serien Håkon & Haffners byggeklosser

Karin Høyland

 

                                                                       Hva er bærekraftig utvikling?

Samarbeidsparter for årets konferanse: Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Husbanken, Lurøy kommune og Træna kommune.

 

PÅMELDING TIL PLANKONFERANSEN 2019 (Kan ta litt tid før du får bekreftelse til din påmelding grunnet manuell godkjenning dessverre, så vi ber om tilgivelse med en gang) 

Overnatting dekkes ikke! Det er likevel satt av en del rom til konferansepris. Disse må deltakere booke selv innen 1. november 2019. Lenke til booking.