Planlegging i sjø

Klikk for stort bilde

Plan- og bygningsloven omfatter ikke bare landområdene, men også vassdrag og sjøområder ut til én nautisk mil utenfor grunnlinjene.

Nordland fylkeskommune har veiledningsansvar ovenfor kommunene i saker knyttet til plan- og bygningsloven inkludert planer som omfatter sjøarealene.

Fylkeskommunen skal ivareta regionale interesser gjennom planveiledning og ved uttalelser til plansaker.

Fylkesplan for Nordland (2013-2025) angir arealpolitiske retningslinjer  (PDF, 709 kB) av betydning for planlegging i sjø.

På denne siden finner du informasjon om aktuelle forhold knyttet til kystsoneplanlegging.

 

Aktuelt

 

Stor interesse for blå planlegging i Nordland

 

Ser til Nordland

 

Innsigelsessaker i sjø 

 

2016:

Godkjenner ikke kommunal bestemmelse om forbud mot høsting av tare I

Godkjenner ikke kommunal bestemmelse om forbud mot høsting av tare II 

Godkjenner ikke områder avsatt til akvakultur av hensyn til forsvaret og fiskeri

Godkjenner områder avsatt til akvakultur

 

2015:

Viderefører flerbruksområde for fiske, ferdsel, friluftsliv og akvakultur

 

2010:

Ikke grunnlag for å åpne hele kommunens sjøarealer for akvakultur

 

Ressurser

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Se side 16)

Fiskeridirektoratets side om kystsoneplanlegging

 

Siden er under oppbygging

Fra befaring i Saltstraumen

EUs medlemsstater lar seg inspirere av Nordland når de skal planlegge sine kyst- og havområder.

 

Fant du det du lette etter?
Rådgiver plan og miljø