Plannettverk i Nordland

Klikk for stort bilde Formålet med plannettverkene er å etablere en planfaglig diskusjonsarena og et nettverk for å styrke den planfaglige kompetansen i regionene. Plannettverk har som mål å bidra til bedre kjennskap mellom planleggere i kommunene og deres virke i det daglige planarbeid. 

Plannettverk for de syv regionene i Nordland ble opprettet i 2013. Plannettverkets deltagere er i hovedsak for kommunens administrasjon. Det er kommunene som bestemmer innhold på samlingene og er "eiere" av plannettverkene.

I forbindelse med møtene, er det  vertskommunen som tilrettelegger program, møtelokaler og lunsj. Nordland fylkeskommune er sekretariat og bidrar etter ønske med forslag til program. Fylkeskommunen bidrar eventuelt også med økonomisk støtte til gjennomføring.

NB! Klikk på ønsket region

Region               Dato               Sted               Tema

Vesterålen                                                           Andøy                       ... under planlegging

Lofoten                            25.04                           Leknes                      "Klimastrategisk" planlegging
                                                                                                              Program (PDF, 50 kB)

Ofoten                                                                 

Salten

Indre Helgeland

Helgeland

Sør Helgeland               04.04                           Brønnøysund            -Kommuneplanens samfunnsdel og koblingen til
                                                                                                            handlingsdel/økonomiplan
                                                                                                            -Regional klimaplan
                                                                                                            Program (PDF, 33 kB)

Felles plannettverk

Fant du det du lette etter?
Ole-Martin Axelsen
Rådgiver plan og fornybar energi - plan og miljøseksjonen
Mathea Nybakke
Rådgiver