Plannettverk i Nordland


Klikk for stort bilde
Det er 7 plannettverk i Nordland. Ett for hver region. Plannettverkene er en arena / møteplass for- planfaglige diskusjoner og kompetansebygging i regionene.  

Plannettverk skal bidra til bedre kommunikasjon mellom planleggere i regionene og samtidig styrke  plankompetansen.

Kommunene skal drive plannettverkene. Det vil si at de i fellesskap skal bestemme tema(ene) for møtene. Det legges opp til to møter i året. Tidsrammen for møtene er gjerne fra kl.10:00 til kl.14:00. Sted for møtene går på rundgang, og vertskommunen står for enkel bevertning og møtelokaler. Nordland fylkeskommune bistår gjerne kommunene med å arrangere møtene. Nordland fylkeskommune stiller ikke med økonomiske ressurser, men bidrar med egen planressurs/ kompetanse. Nfk kan også bidra med eksterne foredragsholdere ved behov. 

Tabell over aktiviteten i 2019
Region Dato  Sted Tema
Vesterålen 15.01.19 Hadsel  
Lofoten      
Ofoten      
Salten      
Indre Helgeland      
Helgeland      
Sør Helgeland      

                                           

                                                         

                                                                                                                                                                

                                                                 

Fant du det du lette etter?
Tim Christian Tomkins-Moseng
Rådgiver
Ole-Martin Axelsen
Rådgiver plan og fornybar energi - plan og miljøseksjonen
Mathea Nybakke
Rådgiver