Barn og unge

Gjennom planveiledning og planbehandling skal fylkeskommunen se til at hensynet til barn og unge blir ivaretatt i henhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (DOC, 29 kB). Dette gjøres gjennom kurs og løpende veiledning.

Barn ikled refleksvest krysser gata sammen med en voksen.  - Klikk for stort bilde

Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging presiserer kommunens ansvar for at all plan- og byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstvilkår og nærmiljø. Det er kommunens ansvar uavhengig av hvem som initierer og utfører planleggingen.