Seminar om byliv og sentrumsutvikling på Fauske

Med byromseminaret på Fauske 17. og 18. oktober setter fylkeskommunen byutvikling på agendaen for niende år på rad, denne gangen i samarbeid med Fauske kommune og Fauske næringsforum.

Klikk for stort bildeStrandpromenaden på Fauske Eirik Veigård

I tillegg til at seminaret samler planleggere og fagfolk fra hele fylket, er dette en anledning for byborgere og folkevalgte i Fauske til å samles rundt temaet «Det gode liv i sentrum».

Viktig for næringslivet

Utviklingen av Fauske som en attraktiv og bovennlig by er en viktig del av arbeidet med å følge opp den regionale planen for by- og regionsenterpolitikk i Nordland som ble vedtatt i 2016, sier fylkesråd for næring, Ingelin Noresjø (KrF). 

- Når vi ønsker at flere skal bo rundt sentrum, handler det både om å redusere bilbruk og å gi liv i «gata». Et aktivt og attraktiv sentrum er et gode for alle, også det lokale næringslivet, legger Noresjø til.

Fokus på miljø

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) peker på at vi må bli enda bedre å forene byutvikling med miljø. Klikk for stort bildeBåde fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) og fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) deltar på Fauske Susanne Forsland

-Vi har nettopp fått en alarmerende klimarapport fra FN. Den forteller oss at det er svært viktig at vi utvikler byene våre på en miljøvennlig måte. Uten et stort fokus på klima og miljø, vil vi gå baklengs inn i fremtiden.

Refsnes er glad for at mange ungdommer har meldt seg på årets byromseminar. –

-Denne målgruppen er utrolig viktig å få med i utviklingen av byer og tettsteder. Inkludering er et nøkkelord i utviklingen av gode byer og tettsteder. For å få dette til, er det viktig å engasjere de som bor og arbeider i byene og tettstedene, understreker Refsnes.

Ung i fremtidens Fauske

Ønsket om å engasjere og inkludere innbyggere i byutviklingen er bakgrunnen for at Fauske næringsforum har fått gjennomført en innbyggerundersøkelse på Fauske. Resultatene fra denne undersøkelsen skal legges fram på seminaret, og har også lagt grunnlag for temaet for workshopen dagen etter: «Ung i framtidens Fauske».

Å kunne inkludere flere målgrupper enn de som tradisjonelt møter opp på kommunens folkemøter, er noe ordfører Jørn Stene (Felleslista) i Fauske kommune også er opptatt av. Stene påpeker at Fauske i dag er i en god og sterk utvikling, og viser til at kommunen har satt i gang et eget prosjekt for sentrumsutvikling, «Ny E6 – ny by». Et viktig del av dette prosjektet er å flytte dagens europavei ut av sentrum.

-Timingen for byromseminaret er bra. Jeg håper denne samlingen kan bidra til at utviklingen skjer på en god og riktig måte med fokus på byrom og gode bomiljø. Jeg er glad for det legges opp at til ungdom inviteres spesielt til å dele sine erfaringer og synspunkter på workshopen, understreker ordføreren.