Velkommen til plankonferansen 2019


Klikk for stort bildePlankonferanse går av stabelen 26.-27. november. Samfunnsplanlegging – et styringsverktøy for bærekraftig utvikling? FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I 2019 vedtok regjeringen gjennom sine nasjonale forventninger at bærekraftsmålene skal utgjøre et grunnlag for regional og kommunal planlegging i tidsrommet 2019-2023.

Årets plankonferanse vil belyse hvordan kommunene i Nordland kan bruke kommuneplanens samfunnsdel og samfunnsplanlegging til å gi tydelig styringsretning mot en bærekraftig utvikling. Tema som tas opp og eksemplifiseres er blant annet klima, attraktivitet, planlegging for endringer i samfunnet og planlegging for god trivsel og helse. Se oversikt over hovedforedragsholdere under og få innsikt i deres bakgrunn.  

Konferansen er en arena der ulike perspektiv på utfordringene skal komme frem, bl.a fra ungdommen og de unge voksne, fra kommuner i Nordland som tar grep for å møte nye utfordringer, samt fra forskningsmiljøene og forvaltningen. Det blir tradisjonell festaften med lutefisk og underholdning. Vi håper du vil komme til Bodø for faglig påfyll, inspirasjon og gode møter med andre planleggere rundt om i Nordland i november.

 

Plankonferansen er gratis! Dag 1 og dag 2 inkluderer dagpakker med pausekaffe og lunsj. I tillegg inkluderer konferansen festmiddag. Noe du ikke vil gå glipp av!

 

PÅMELDING TIL PLANKONFERANSEN 2019 (Kan ta litt tid før du får bekreftelse til din påmelding grunnet manuell godkjenning dessverre, så vi ber om tilgivelse med en gang) 

Overnatting dekkes ikke! Det er likevel satt av en del rom til konferansepris. Disse må deltakere booke selv innen 1. november 2019. Lenke til booking.

                                                       

Årets hovedforedragsholdere:

Terje Kaldager

Erik Plathe

Aksel Hagen

Ola Bettum

Øystein Bull-Hansen

Håkon Matre Aasarød Presentert her fra NRK TV serien Håkon & Haffners byggeklosser

Karin Høyland

 

                                                                       Hva er bærekraftig utvikling?

Samarbeidsparter for årets konferanse: Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Husbanken, Lurøy kommune og Træna kommune.