Regional utvikling

Regional utvikling

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommunen arbeider for å skape en positiv utvikling i hele fylket til beste for Nordlands innbyggere. Det betyr å tilrettelegge for regional utvikling gjennom å utvikle gode lokalsamfunn, og bidra til tilflytting og rekruttering til fylket. 

(28.05.2015)

Fylkesrådet bevilger èn million kroner til forprosjekt som skal sikre at nytt såkornfond i Nord-Norge får utgangspunkt i Nordland. 

(29.04.2015)

Regional planlegging har til formål å stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i regionen.

Dialogmøte Bodø 210415
(24.04.2015)

Nordland fylkeskommune er i gang med å utarbeide nytt kunnskapsgrunnlag for rullering av regional planstrategi. I denne sammenheng ble det arrangert et dialogmøte der de regionale plannettverkene i Nordland ble koblet til arbeidet. Etter dialogmøte ble det gjennomført felles plannettverk for Nordland.

 

(13.03.2015)

- Nordland trenger livskraftige byer og tettsteder. Dette krever offentlig debatt om offentlige rom.

(25.02.2015)

Bor du i Norges beste by eller tettsted? Da kan du foreslå nettopp ditt hjemsted som kandidat til statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling - Attraktiv by. 

(12.02.2015)

 

Tisdagen den 27 januari lanseras en unik webbplats som ska underlätta för företagare i Sverige och Norge att etablera verksamhet i de båda länderna.